แนะวิธีทำบุญ ชำระหนี้สงฆ์ ช่วยเปิดทางให้ชีวิต


ทำมาหากินไม่ขึ้น หนี้สินเยอะ แนะทำตามนี้ หลายคนทำบุญไม่ขึ้น ชีวิตติดขัด เงินที่หามาก็ต้องจ่ายออกไป ไม่เหลือเก็บ ไม่พอใช้

ปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องเล็ก หลายคนทำมาหากินไม่ขึ้น มีหนี้สินใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมด ลองทำตามนี้ สะสมเหรียญ 10 ให้ เพื่อนำไปชำระหนี้สงฆ์

เคล็ดลับการสะสมเหรียญ 10 เพื่อชีวิตดีขึ้น มีอยู่ดังนี้

1. ให้สะสมเหรียญ 10 บาท สะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่แลกมา โดยระหว่างสะสมให้นำผ้าขๅวห่อไว้

2. ผ้าขๅว ที่ใช้ให้เป็นผ้าสะอาด

3. ให้นำเหรียญของเราที่ได้ ไปถวายตู้ชำระหนี้สงฆ์ หรือจะนำไปช่วยคนที่ยากไร้ก็ได้

การนำเงินไปชำระหนี้สงฆ์ จะช่วยได้มาก ทำให้ทำมาค้าขึ้น การเงินดีขึ้น หนี้สินเบาบางจนหมดไป เงินเหรียญนี้เป็นเงินของตราแผ่นดิน มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนที่เราได้อโหสิให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งนี้ตัวผู้ทำต้องประพฤติดีด้วย

ส่วนที่ว่าทำไมต้อง 120 เหรียญ ก็เพราะ 1 เหรียญ 10 บาท แทนดวงจิตของเรา 1 ดวง ดวงจิตมนุษย์มี 121 ดวง ดังนั้นจึงใช้ 120 เหรียญ

 

แหล่งที่มา : devmeu

เรียบเรียงโดย : richgirlsinfo.com