มีที่ดินแค่ 1 ไร่ ทำเงินให้ตลอดปี แค่รู้หลักการง่ายๆ นี้


มีที่ดินแค่ 1 ไร่ ทำเงินให้ตลอดปี แค่รู้หลักการง่ายๆ นี้ การทำเกษตรกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลายคนอยากกลับบ้านไปปลูกผักทำสวน

วันนี้เรามีเรื่องการจัดสรร ที่ดินมาฝาก สำหรับใครที่มีที่ดินไม่มาก ไม่ควรพลาดเลยหากมีการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้อง ที่ดินเพียง 1 ไร่ ก็สามารถสร้างได้รายให้เราได้มากเลย

 พื้นที่ 1 ไร่ ให้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ( 1 ไร่ = 4 งาน )

ส่วนที่ 1 ใช้พื้นที่ 1 งาน สำหรับสร้างเป็นบ้าน หรือที่อยู่อาศัย และบ่อเก็บน้ำ

ส่วนที่ 2 ใช้พื้นที่ 3 งาน สำหรับการเพาะปลูก เป็นพื้นที่ของพืชผลทางการเกษตร โดยเน้นการปลูกพืช 3 ระยะ ดังนี้

พืชระยะสั้น

เป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาการปลูกสั้นๆ ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว เน้นเก็บไว้รับประทานในครอบครัว แต่ถ้าเหลือมากก็นำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ควรเลือกชนิดของพืชที่จะปลูกให้ดี เลือกที่ตรงตามความต้องการของตลาด จะขๅยได้ราคาที่ดี และเลือกช่วงเวลาปลูกที่จะให้ออกผลเก็บเกี่ยวได้ในช่วงที่ขๅยได้ราคาแพง

พืชระยะกลาง

เป็นพืชที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการปลูก อาจเก็บผลผลิตได้ปีละ 1-2 ครั้ง หรือตามฤดูกาล ปลูกไว้ใช้หนี้หรือเป็นเงินออม พืชผลไม้ระยะกลาง ได้แก่ มะนาว มะพร้าว มะละกอ กล้วย มะม่วง เป็นต้น

พืชระยะยาว

จะเป็น พืชจำพวกไม้เศรษฐกิจได้แก่ ไม้สัก ยางนา ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดง เป็นต้น ให้ปลูกตามแนวเขตพื้นที่ หรือปลูกเพื่อเป็นแนวรั้วของพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ 1 ไร่ จะมีความยาวประมาณ 160 เมตร ถ้าปลูกต้นไม้เหล่านี้ในระยะ 2 เมตร/ต้น ก็จะได้ไม้เศรษฐกิจถึง 80 ต้น

ช่วงปีแรกอาจจะทำรายได้ให้ได้ไม่มากนัก อาจจะได้แค่หลักพัน แต่ในระยะยาวปีต่อๆไป เมื่อพืชผักผลไม้ เริ่มโตออกดอก ออกผลให้มากขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้น

แน่นอนว่าการปลูกพืช 3 ระยะ แบบนี้ จะทำให้เรามีรายได้เข้ามาตลอด เพราะไม่ต้องรอผลผลิตแค่ช่วงเดียว แต่สามารถทำรายได้ให้อย่างต่อเนื่อง

 

แหล่งที่มา : khaoread

เรียบเรียงโดย : richgirlsinfo.com