ใครเกิดทันบ้าง ประตูบ้านไม้ชั้น 2 ปิดบันไดแบบโบราณ


ใครเกิดทันบ้าง ประตูบ้านไม้ชั้น 2 ปิดบันไดแบบโบราณ แบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว สำหรับบ้านไม้ใต้ถุนสูงตามชนบท จะมีประตูสำหรับปิดบันได

ซึ่งน้อยคนมากที่จะเคยเห็น เพราะในตอนนี้บ้านที่มีสองชั้นแบบสมัยโบราณก็เริ่มมีให้เห็นน้อยลง

ปิดเปิดแบบนี้ มีให้ล็อกได้ด้วย

ถ้าหลายคนอยู่ต่างจังหวัดจะเคยบ้านแบบนี้

 

 แหล่งที่มา : thaihitz

เรียบเรียงโดย : richgirlsinfo.com