ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ “บูชาท้าวเวสสุวรรณ” ทำถูกวิธี ชีวิตดีทั นตา


ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ “บูชาท้าวเวสสุวรรณ” ทำถูกวิธี ชีวิตดีทั นตา ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์

คนไทยเชื่อว่าเมื่อตอนที่  ท่านยังมีชีวิต ท่านเป็นพ่อค้าวานิชที่ร่ำรวยจากการค้า และสั่งสมบุญจนกระทั่งเสีย ชีวิ ตก็ได้ขึ้นไปจุติเป็นเทวดา ก่อนที่ท่านจะมาเป็นยักษ์ดูแลผู้คน

เพราะฉะนั้น ท้าวเวสสุวรรณจึงเป็นยักษ์หรือเทวดาที่เป็นเอกเรื่องสมบัติและเงินทอง การค้าการทำมาหากินซึ่งจะนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณ สามารถบูชาได้ด้วยดอกกุหลาบ

สำหรับคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

นะโม 3 จบ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ

จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

 ท่องบทคาถาบูชาท่านยม

ปะโตเมตัง ปะระชีวะนัง สุขะโตจุติจิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

 

 

แหล่งที่มา : thairath

เรียบเรียงโดย : richgirlsinfo.com