ต่างคนต่างไม่ยอมกัน ชาวนาขุดถนนกลับไปเป็นที่นา

ต่างคนต่างไม่ยอมกัน ชาวนาขุดถนนกลับไปเป็นที่นา สำหรับที่นาตามชนบท จะต้องมีการแบ่งพื้นที่ส่วนกลางเพื่อสำหรับเดินทาง แต่หลายครั้งที่มีปัญหากันเรื่องนี้ …

ต่างคนต่างไม่ยอมกัน ชาวนาขุดถนนกลับไปเป็นที่นา Read More